Bîn-chú Kampuchea

Bîn-chú Kampuchea ê kî-á

Bîn-chú Kampuchea (Khmer-gí: កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ) sī Kampuchea le̍k-sú siōng ê chi̍t ê kiōng-sán-chú-gī kok-ka, chûn-chāi sî-kan sī 1975 nî kàu 1979 nî.

Bîn-chú Kampuchea ê chip-chèng-tóng sī Kampuchea Kiōng-sán-tóng, chia tóng ê tui-sûi-chiá kiò chò Âng-sek Khmer. Tī Bîn-chú Kampuchea sî-kî, Kampuchea hoat-seng Âng-sek Khmer Toā-tô͘-sat. Kin-á-ji̍t Kampuchea lâng chiong chia chèng-khoân kiò chò "Toā-tô͘-sat chèng-khoân" (របបប្រល័យពូជសាសន៍).