Éng-an (Sun Ngô͘)

Éng-an (永安; 258 nî ~ 264 nî) sī Sun Ngô͘ Kéng-tè ê liân-hō; chêng-āu 7 tang.

永安
Éng-an
258 nî ~ 264 nî
Kok-ka
Sun Ngô͘
Kun-chú
Kéng-tè
Tn̂g-té
7 tang

Tōa Tāi-chìSiu-kái

Chham sin-le̍k kap kan-chi ê tùi-chiàu-pióSiu-kái

Siong-koanSiu-kái


Éng-an (Sun Ngô͘)
Chiap-sio̍k
Thài-pêng
Sun Ngô͘ ê liân-hō Kè-sio̍k
Goân-heng