Éng-le̍k (永曆) sī Tiong-kok Lâm Bêng Chiau-chong (Éng-le̍k-tè/Kùi-ông) ê liân-hō, chóng-kiōng sú-iōng liáu 37 tang. Lâm Bêng tī Tiong-kok pún-thó͘ sú-iōng 16 tang, bia̍t-bông liáu-āu, tī Tâi-oân lâm-pō͘ ê Tang-lêng-kok chèng-khoân kè-sio̍k sú-iōng kàu 1683 nî Tēⁿ Khek-sóng hâng Chheng ûi-chí.