Ìn-tō͘ Kok-ka Gîn-hâng

Ìn-tō͘ Kok-ka Gîn-hâng (Eng-bûn: State Bank of India) sī Ìn-tō͘ Mumbai ê chi̍t keng gîn-hâng, mā sī Ìn-tō͘ kok-lāi siōng tōa keng ê gîn-hâng; i ê siōng tōa kó͘-tongÌn-tō͘ Chèng-hú.