Ò-tē-lī Tek-gí

Ò-tē-lī Tek-gí (Österreichisches Deutsch) sī Ò-tē-lī piau-chún ê Tek-gí, ū tāi-khài 850 bān jîn-kháu sú-iōng. In kap Tek-kok lâm-hng Bavaria ê khiuⁿ-kháu khah sio-kīn.