Ô͘-tia̍p-kut

Ô͘-tia̍p-kut (Latin-gí: os sphenoidale) sī thâu-koà-kut ê chi̍t hūn, tī Jiap-su-kut ê thâu-chêng-bīn. Chit tè kut nā tùi chiàⁿ-bīn khoàⁿ chin sêng ô͘-tia̍p.

6: ô͘-tia̍p-kut