Ông Him-gân-tiâm-tiâm (王欣顏甜甜; 2001 nî 9 goe̍h 13 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team Ft ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Kùi-chiu-séng Kùi-iông-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Ông Him-gân-tiâm-tiâm
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 王欣顏甜甜
Lô-má-jī Wáng Xīnyántiántián
Chhiok-hō Tián-tián (甜甜)
Kok-che̍k Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok
Kò͘-hiong Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Kùi-chiu-séng
Chhut-sì 2001 nî 9 goe̍h 13 ji̍t 2001-09-13(18 hòe)
Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Kùi-chiu-séng Kùi-iông-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48