Ú-iá Si̍t-chhái-chú (Ji̍t-gú: 宇野実彩子 (うの みさこ), Hùn-lēng-sek: Uno Misako, 1986 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì ), sī Ji̍t-pún Pêng-sêng sî-tāi--ê gē-su̍t-ka kah sàn-bûn-ka, mā sī avex trax chhiùⁿ-phìⁿ kong-si--ê ián-gē (演藝) chó͘-ha̍p AAA--ê sêng-oân.1986 nî 7 goe̍h 16 ji̍t chhut-sì tī Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ Kang-hō͘-chhoan Khu. I bat tha̍k-koè Pe̍h Pek-ha̍p Ha̍k-oân. Pit-mîa (筆名) Chhiàn ( (あかね) Akane).[1]

Chham-khó siu-kái

Liân-kiat siu-kái