Đồng Khánh (Oa̍t-lâm-gí: Vua Đồng Khánh, 1864 nî  – 1889 nî ), ia̍h Tông-khèng Hông-tè, pún-miâ Nguyễn Phúc Ưng Thị, Nguyễn Phúc Ưng Đường ia̍h Nguyễn Phúc Biện, sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê tē 9 tāi hông-tè, 1885 nî kàu 1889 nî chāi-ūi, liân-hō Tông-khèng (同慶).

Đồng Khánh