Ôhasi Nozomi

(Tùi Ōhasi Nozomi choán--lâi)

Ōhasi Nozomi (Ji̍t-bûn: 大橋 のぞみ; 1999 nî 5 goe̍h 9 ji̍t chhut-sì ) sī chi̍t-ūi Ji̍t-pún ê cha-bó͘ tông-seng, ián-gôan, koa-chhiú kiam phòe-im-gôan.

Ōhasi Nozomi

2009 nî
Chhut-sì 1999 nî 5 goe̍h 9 ji̍t 1999-05-09(25 hòe)
Kok-che̍k  Ji̍t-pún
Chit-gia̍p ián-gôan, koa-chhiú, phòe-im