Thó-lūn:Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘

(Tùi 台灣高速鐵路 choán--lâi)
Holopedia Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ sī Holopedia tē 500 phiⁿ.

Kiong-hí! Chit phiⁿ sī Holopedia tē-500-phiⁿ! A-giâu 17:00, 29 Oct 2004 (UTC)

Che si hó-tāi, ē-chi̍t-ê bo̍k-phiau sī 1000-phiⁿ! Lán-aì ka-iû!! Chùn-hiàn 17:28, 29 Oct 2004 (UTC)
Kóng khì-lâi chin phaiⁿ-sè, o·-pe̍h-siá ê mi̍h tū-tū-hó tē 500-phiⁿ. Hi-bāng m̄-nā būn-chiuⁿ ē-tàng chin-kín cheng-ka kaù 1000 piⁿ, būn-chiuⁿ ê phím-chit mā ài thê-ko, Holopedia ê lâng-khì ài chhiàn-chhiàn-kú! Pektiong 12:52, 30 Oct 2004 (UTC)
Ha ha...beh chhiong kàu 1000 phiⁿ chin kán-tan lah! 1 nî, 2 nî...2004 nî, 2005 nî.... A-giâu 17:12, 30 Oct 2004 (UTC)

Thih-lō͘-soàn tô͘

siu-kái

Chit tiuⁿ sī khang-pe̍h--ê. A-giâu 05:24, 11 Chiaⁿ-goe̍h 2007 (UTC)

臺灣高速鐵路

siu-kái
 
臺灣高速鐵路

臺灣高速鐵路會使簡稱臺灣高鐵,是將臺北高雄相迵的高速鐵路系統,路線345.2公里長,時速是300公里,對臺北到高雄,一逝路干焦90分鐘,臺灣高鐵是一个BOT案,本底預計2005年10月31通車,後來延一年,2007年1月5通車。

車身是日本製的700T系新幹線電車。


 
路線圖
 
臺中站

(南港) – 臺北板橋桃園新竹 – (苗栗) – 臺中 – (彰化) – (雲林) – 嘉義臺南左營 – (高雄)。[1]


  1. http://www.dajiyuan.com/b5/6/12/27/n1570675.htm

http://www.epochtimes.com/b5/5/11/7/n1110710.htm

外部連結

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 臺灣高速鐵路

返回 "Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘" 頁面。