Thó-lūn:Hú-siâⁿ

進行的討論
(Tùi 府城 choán--lâi)

修改參考 (siu-kái chham-khó): http://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%BA%9C%E5%9F%8E&oldid=18212455 --Yoxem (talk) 2012-nî 12-goe̍h 15-jἰt (Pài 6) 12:41 (UTC)

府城Siu-kái

干涉一寡所在的,請看府城鎮

府城是古早知府,抑是知州大人佮伊辦公府衙設佇遐的城池抑城市,嘛也敢是首府的意思。

一寡府城Siu-kái

返回 "Hú-siâⁿ" 頁面。