Thó-lūn:Sèⁿ-miā

進行的討論
(Tùi 性命 choán--lâi)

性命Siu-kái

生物學上,性命是指物件的一款性質,遮的性質包含代謝恆定性 (homeostasis)的維持、生長、生湠,閣有對刺激的反應。

另外,"性命"這个名詞嘛有真濟哲學學者宗教上的意義。

相關Siu-kái


返回 "Sèⁿ-miā" 頁面。