Thó-lūn:Tāi-siā

進行的討論
(Tùi 代謝 choán--lâi)

代謝Siu-kái

 
Arabidopsis thaliana檸檬酸循環酵素代謝物(metabolite)的反應網路。

代謝英語metabolism)佇生化學的意思是各種維持生物性命化學反應的集合,遮的反應過程會使維持生物的生長生傳、構造參反應。

代謝會使分兩大款:同化作用(anabolism)會使利用能量來共小分子合成做大分子;異化作用(catabolism)會使共大分子分解來生產能量。

返回 "Tāi-siā" 頁面。