Thó-lūn:Ông Io̍k-tek

(Tùi 王育德 choán--lâi)

王育德 siu-kái

 
王育德的相。

王育德1924年1月30 - 1985年9月9)是語言學家兼臺灣獨立運動的重要人物之一,伊佇臺灣歷史,閩南語言方面的著作影響臺灣濟濟人。

王育德生佇府城臺南市的一个望族家庭,伊佇1943年入去東京帝國大學

王育德的兄哥是二二八事件的受難者王育霖

著作 siu-kái


  • 臺灣:苦悶的歷史(1963年日本話頭版,1970年修改版;1979年中文版)
  • 臺灣語入門
  • 臺灣語初級
返回 "Ông Io̍k-tek" 頁面。