Thó-lūn:Seng-bu̍t ki-su̍t

進行的討論
(Tùi 生物技術 choán--lâi)

生物技術Siu-kái

生物技術英語: biotechnology)是生物學佇產業上的應用,一般是指較新發展的技術,親像生物工程、製藥等等,另外,傳統的農業技術嘛算是生物技術。

返回 "Seng-bu̍t ki-su̍t" 頁面。