Thó-lūn:Hoan-be̍h

(Tùi 番麥 choán--lâi)

Taⁿ toā-pō·-hūn ê gí-giân soah bô liân kàu "Hoan-be̍h", lóng liân khì ngó·-kok. A-giâu 23:13, 20 Aug 2004 (UTC)

 
番麥

番麥, 學名: Zea mays ssp. mays), 古早佇中美洲栽培落性的五穀,歐洲人佇15–16世紀接觸著美洲了後, choâⁿ仔傳到世界各地。

參考資料

siu-kái
返回 "Hoan-be̍h" 頁面。