Ngó͘-kok chia̍h-mi̍h

(Tùi Ngó·-kok choán--lâi)

Ngó͘-kok chia̍h-mi̍h (Eng-gí: cereal) sī hô-pún-kho sè-lia̍p chí (tī seng-bu̍t-ha̍k kiò éng-kó [caryopsis], chi̍t khoán kóe-chí) tang-tiong jîn-hô ē-tàng chia̍h ê pō͘-hūn.

Ngó͘-kok chè-phín.
"Ngó͘-kok" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Ngó͘-kok (khu-pia̍t-ia̍h).