Hô-pún-kho (la. Poaceae ia̍h Gramineae; ji̍t. イネ科 ia̍h 禾本科) sī tan-chí-io̍h khui-hoe si̍t-bu̍t ê chi̍t tōa hun-lūi. Pún lūi tang-tiong hâm kok-si̍t chháu-á-lūi, tek-á, kap it-poaⁿ chū-jiân chháu-po͘ ê chháu-á, lóng-chóng ū tāi-khài 780 sio̍k kap iok-lio̍k 12,000 chéng.

Hô-pún-kho
Sî-kan hoān-ûi: Chá-kî Creta-kí[1] - chòe-kīn, Barremian–0
Alopecurus pratensis
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Monocots
Clade: Commelinids
Bo̍k: Poales
Clade: Graminid clade
Kho: Poaceae
Barnhart[2]
Bô͘-sek sio̍k
Poa
L.
A-kho
Siâng-ì-miâ[3]

Gramineae Juss.

Chham-chiàu

siu-kái
  1. Yan Wu; Hai-Lu You; Xiao-Qiang Li (2017). "Dinosaur-associated Poaceae epidermis and phytoliths from the Early Cretaceous of China". National Science Review. in press. doi:10.1093/nsr/nwx145. 
  2. Angiosperm Phylogeny Group (2009). "An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 105–121. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x. goân-loē-iông (PDF) tī 2017-05-25 hőng khó͘-pih. 2013-06-26 khòaⁿ--ê. 
  3. HASTON, ELSPETH; RICHARDSON, JAMES E.; STEVENS, PETER F.; CHASE, MARK W.; HARRIS, DAVID J. (October 2009). "The Linear Angiosperm Phylogeny Group (LAPG) III: a linear sequence of the families in APG III". Botanical Journal of the Linnean Society. 161 (2): 128–131. doi:10.1111/j.1095-8339.2009.01000.x.