Thó-lūn:Lān-chiáu

(Tùi 陰莖 choán--lâi)

陰莖Siu-kái

 
陰莖 (上正爿) 是查埔人生湠系統佇身驅本體外口的彼部份
 
陰莖

陰莖抑是膦鳥查埔人也是動物的生湠系統佇身驅本體外口的彼部份(無包括睪丸),形親像一支,另外,陰莖嘛是放尿放出來的所在。

返回 "Lān-chiáu" 頁面。