Thó-lūn:Hui-chèng-hú cho͘-chit

(Tùi 非政府組織 choán--lâi)

非政府組織

siu-kái
 
2003年3月綠色和平共Esso抗議。

非政府組織 (英語: non-governmental organization,簡稱NGO)是由私人抑組織合法來組成的組織,內底無政府抑是國家的參與抑是代表,若政府有鬥出錢來成立的無政府組織,內底定著袂當有政府的代表,無政府組織一般嘛是非營利組織 (NPO),無包含商業團體。

返回 "Hui-chèng-hú cho͘-chit" 頁面。