1614 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1614 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1604 · 1605 · 1606 · 1607 · 1608 · 1609 · 1610
1611 · 1612 · 1613 · 1614 · 1615 · 1616 · 1617
1618 · 1619 · 1620 · 1621 · 1622 · 1623 · 1624 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái