1618 nî gē-su̍t

Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ kài-siāu 1618 nî gē-su̍t léng-he̍k ê hoat-tián; kî-tiong mā pau-hâm tong-nî chōe-chōe kap gē-su̍t siong-koan ê tiōng-iàu sū-kiāⁿ kap jîn-bu̍t.

... 1608 · 1609 · 1610 · 1611 · 1612 · 1613 · 1614
1615 · 1616 · 1617 · 1618 · 1619 · 1620 · 1621
1622 · 1623 · 1624 · 1625 · 1626 · 1627 · 1628 ...

Sū-kiāⁿSiu-kái

Tián-lámSiu-kái

Chok-phínSiu-kái

Ti̍t-chióngSiu-kái

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái