1812 nî Chiàn-cheng (War of 1812) sī 1812 nî chìn 1815 nî kan Bí-kok kap Liân-ha̍p Ông-kok kiam in siang-pêng tông-bêng ê chiàn-sū. Tùi Eng-kok lâi kóng, pún chiàn-cheng thang sǹg chò sī Napoleon Chiàn-cheng chi̍t pō͘-hūn; tùi Bí-kok kap Canada lâi kóng, sī in chāi-tē ê chiàn-cheng.