1842 nî Liân-ha̍p Ông-kok

1842 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok1842 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1842 nî ê Liân-ha̍p Ông-kok
Nî-hūn: 1839 1840 184118421843 1844 1845

Kî-á
Flag of the United Kingdom.svg

Liân-ha̍p Ông-kok le̍k-sú
Liân-ha̍p Ông-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiáSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Siā-hōe kap bûn-hòaSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái

Siong-koanSiu-kái