1861 nî Liân-ha̍p Ông-kok

1861 nî Liân-ha̍p Ông-kok kài-siāu Liân-ha̍p Ông-kok1861 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1861 nî ê Liân-ha̍p Ông-kok
Nî-hūn: 1858 1859 186018611862 1863 1864

Kî-á
Flag of the United Kingdom.svg

Liân-ha̍p Ông-kok le̍k-sú
Liân-ha̍p Ông-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá修改

Sū-kiāⁿ修改

Siā-hōe kap bûn-hòa修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Chham-khó修改

Siong-koan修改