1866 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1866 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1866 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1863 1864 186518661867 1868 1869

Kî-á

36 lia̍p chheⁿ (1865–67)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó

siu-kái

Siong-koan

siu-kái