1867 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1867 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1867 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1864 1865 186618671868 1869 1870

Kî-á

37 lia̍p chheⁿ (1867–77)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái