1936 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

1936 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē sī tē 4 hoê ê Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tiàm Tek-kok Garmisch-Partenkirchen kú-pān.