1973 nî Houston Astros kiû-kùi

1973 nîHouston AstrosMLB Kok-ka Liân-bêng ê tē-12 ê kiû-kùi. In hit nî ê sèng-pāi kì-lo̍k sī 82 sèng 80 pāi, sèng-lu̍t 0.506.[1]

1973 nî Houston Astros
Tāi Liân-bêng lē-sio̍k
Só͘-chāi
 • Houston (chū 1962 nî)
 • Kiat-kio̍k
  Kì-lo̍k 82–80 (0.506)
   < Téng-kò kiû-kùi     Āu-kò kiû-kùi  >

  Chham-khóSiu-kái

  1. "1973 Houston Astros". baseball-reference.com. 


    Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Houston Astros kiû-kùi ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.