1980 nî Bí-kok kài-siāu Bí-kok1980 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe kap bûn-hòa hoat-tián ê chêng-hêng.

1980 nî ê Bí-kok
Nî-hūn: 1977 1978 197919801981 1982 1983

Kî-á

50 lia̍p chheⁿ (1960–taⁿ)

Bí-kok le̍k-sú
Bí-kok le̍k-sú nî-pió

Thóng-tī-chiá siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái


Chham-khó siu-kái

Siong-koan siu-kái