1981 nî 2 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1981-nî 2-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1981 nî 2 goe̍h 4 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Khoân sit-ji̍t.

1981 nî 2 goe̍h 4 ji̍t sit-ji̍t

1981-nî 2-goe̍h 4-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Khoân sit-ji̍t
Gamma -0.4838
Si̍t-hun 0.9937
Saros 140 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Tn̂g-tō͘ 0-hun 33-bió
Ti̍t-kèng 25 km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 22:09:24
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)