1997 nî 9 goe̍h 2 ji̍t sit-ji̍t

1997-nî 9-goe̍h 2-ji̍t sit-ji̍t sī tī 1997 nî 9 goe̍h 2 ji̍t hoat-seng ê chi̍t pái Phian sit-ji̍t.

1997 nî 9 goe̍h 2 ji̍t sit-ji̍t

1997-nî 9-goe̍h 2-ji̍t sit-ji̍t ê lō͘-kèng tô͘
Sit-ji̍t chu-liāu
Lūi-hêng Phian sit-ji̍t
Gamma -1.0352
Si̍t-hun 0.8988
Saros 125 ( pái tong-tiong ê tē pái)
Si̍t-sīm
Ti̍t-kèng km
Khai-sí sî-kan (UTC)
Si̍t-sīm 00:04:48
Chit-pái sit-ji̍t í-keng kiat-sok (Keng-sin)