2003 nî Sūi-tián

2003 nî Sūi-tián kài-siāu Sūi-tián2003 nî hoat-seng ê tōa-sè hāng le̍k-sú sū-kiāⁿ kap tong-sî kok-ka siā-hōe hoat-tián ê chêng-hêng.

Sūi-tián nî-hūn
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030
: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sin-jīmSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khóSiu-kái