2008 nî 5 goe̍h

(Tùi 2008 nî 5 go̍eh choán--lâi)


2008 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2008 nî 5 goe̍h2008 nî ê tē 5 kó͘-goe̍h. Chit̍ kó͘-goe̍h ū 31 kang, tē 1 kang sī pài-sì, siāng-bóe kang sī pài-la̍k.