2010 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

(Tùi 2010 Winter Olympics choán--lâi)

2010 nî Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Eng-gí: Vancouver 2010 XXI Olympic Winter Games) sī tiàm-tī Canada Vancouver kí-pān ê tē 21 hoê Tang-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē, tī 2010 nî 2 goe̍h 12 kàu 2 goe̍h 28 chit toāⁿ sî-kan pí-sài.

Olympic Ūn-tōng-hoē ê kî-á koà tī Vancouver Chhī-chèng-hú ê goā-kháu