2012 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

2012 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí2012 nî 11 goe̍h 6 ji̍t kí-hêng, choè-āu Bîn-chú Tóng ê hāu-soán-jîn Barack Obama tòng-soán Bí-kok chóng-thóng.

2012 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí
Bí-kok ê kî-á
2008 nî ←
2012 nî 11 goe̍h 6 ji̍t → 2016 nî

tâu-phiò-lu̍t 54.9% Decrease 3.4 pp
  President Barack Obama, 2012 portrait crop.jpg Mitt Romney by Gage Skidmore 6 cropped.jpg
Thê-miâ-chiá Barack Obama Mitt Romney
Chèng-tóng Bîn-chú Tóng Kiōng-hô Tóng
Pún-chiu Illinois Massachusetts
Hù-chhiú Joe Biden Paul Ryan
Soán-kí-lâng phiò 332 206
sèng-chhut chiu/séng 26 + DC 24
Bîn-soán tek-phiò 65,915,795 60,933,504
Tek-phiò-lu̍t 51.1% 47.2%

ElectoralCollege2012.svg


chóng-thóng

Barack Obama
Bîn-chú Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Barack Obama
Bîn-chú Tóng