2016 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

2016 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí2016 nî 11 goe̍h 8 ji̍t kí-hêng, choè-āu Kiōng-hô Tóng ê hāu-soán-jîn Donald Trump tòng-soán Bí-kok chóng-thóng.

2016 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí
Bí-kok ê kî-á
2012 nî ←
2016 nî 11 goe̍h 8 ji̍t → 2020 nî

tâu-phiò-lu̍t 55.7% Increase 0.8 pp
  DJT Official Portrait cropped.jpg Hillary Clinton crop.jpg
Thê-miâ-chiá Donald Trump Hillary Clinton
Chèng-tóng Kiōng-hô Tóng Bîn-chú Tóng
Pún-chiu New York New York
Hù-chhiú Mike Pence Tim Kaine
Soán-kí-lâng phiò 304 227
sèng-chhut chiu/séng 30 + ME-02 20 + DC
Bîn-soán tek-phiò 62,984,828 65,853,514
Tek-phiò-lu̍t 46.1% 48.2%

ElectoralCollege2016.svg


chóng-thóng

Barack Obama
Bîn-chú Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Donald Trump
Kiōng-hô Tóng