MaineBí-kok thōng tang-pak-pêng ê chiu. I tang-hong kap lâm-hong oá Tāi-se-iûⁿ, ū hām New Hampshire Chiu, New Brunswick Séng kap Québec Séng sio-liân.

Maine
—  Chiu  —
State of Maine
Maine ê kî-á
Kî-á
Maine ê ìn-á
Ìn-á
Maine ê uī-tì
Maine ê uī-tì
Kok-ka  Bí-kok
siú-hú Augusta
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 35,385 km2
Jîn-kháu (2018)
 - Lóng-chóng 1,338,404 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 37.8/km2

Maine ê siú-húAugusta, siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Portland.