2020 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

2020 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí2020 nî 11 goe̍h 3 ji̍t kí-hêng, choè-āu Bîn-chú Tóng ê hāu-soán-jîn Joe Biden tòng-soán Bí-kok chóng-thóng.

2020 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí
Bí-kok ê kî-á
2016 nî ←
2020 nî 11 goe̍h 3 ji̍t → 2024 nî

tâu-phiò-lu̍t 66.7% Increase
  Joe Biden presidential portrait (cropped).jpg Donald Trump official portrait (cropped).jpg
Thê-miâ-chiá Joe Biden Donald Trump
Chèng-tóng Bîn-chú Tóng Kiōng-hô Tóng
Pún-chiu Delaware Florida
Hù-chhiú Kamala Harris Mike Pence
Soán-kí-lâng phiò 306 232
sèng-chhut chiu/séng 25 + DC + NE-02 25 + ME-02
Bîn-soán tek-phiò 79,822,064 73,791,106
Tek-phiò-lu̍t 51.0% 47.2%

ElectoralCollege2020 with results.svg


chóng-thóng

Donald Trump
Kiōng-hô Tóng

Tòng-soán chóng-thóng

Joe Biden
Bîn-chú Tóng