A-chiu Thài-pêng-iûⁿ Keng-chè Ha̍p-chok Hōe

A-chiu Thài-pêng-iûⁿ Keng-chè Ha̍p-chok Hōe
APECMitgliedsstaaten.png

APEC ê hoe-gôan-kok (2005)

A-chiu Thài-pêng-iûⁿ Keng-chè Ha̍p-chok Hōe (Eng-gí: Asia-Pacific Economic Cooperation ; kán-chheng: APEC) sī 1989 nî sêng-li̍p ê kok-chè cho͘-ha̍p.

Hoe-gôan-kokSiu-kái

APEC ū 21-ê hōe-gôan-kok.