Kî-tha ì-sù chhiáⁿ khòaⁿ A-la-pek (khu-pia̍t-ia̍h).

A-la-pek poàn-tó (亞喇伯半島), ia̍h tio̍h sī A-la-pek tē-khu, sī A-chiu sai-pō͘ óa-kīn Hui-chiu tang-pak pêng ê chi̍t pō͘ thó͘-tē, sai-pêng sī Âng-hái, tang-pêng sī Pho-su Oan.

Ōe-chheⁿ siong-phìⁿ.