A-tong (Hi-pek-lâi-gí: אָדָם‎ ādām) sī Hi-pek-lâi Sèng-keng lāi Chhòng-sè-kí ê jîn-bu̍t. Chiàu keng-tián kap chi̍t kóa chāi-tē sîn-ōe só͘ kóng i sī thâu chi̍t-ê lâng.

Siong-koan siu-kái