Afghanistan afghaniAfghanistan ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī AFN.

Afghanistan afghani
افغانۍ
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé AFN
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 pul
Kì-hō ؋ (U+060B) ia̍h Af (tan-sò͘) kap Afs (ho̍k-sò͘) [1]
Gîn-phiò 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 Afs
Gîn-kak-á 1, 2, 5 Afs
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Afghanistan
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Da Afghanistan Gîn-hâng
 Bāng-chām www.dab.gov.af
Ìn-soat-chiá Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych
 Bāng-chām www.pwpw.pl
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 5% (2018 est.)
 Chu-liāu [2][3]

Hoē-lu̍t

siu-kái
taⁿ ê AFN ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó

siu-kái
  1. Da Afghanistan Bank. "Capital Notes Issuance and Auction Archived 2013-05-13 at the Wayback Machine.." Accessed 26 Feb 2011.
  2. Da Afghanistan Bank
  3. The World Factbook