Aikido (Ji̍t-pún-gí: 合気道) sī Ji̍t-pún ê chi̍t ê bú-su̍t, iû Tāi-tong-liû Ha̍p-khì Jiû-su̍t hoat-tián lâi. Aikido ê hoat-bêng-chiá sī Uesiba Morihei.

Aikido