Algeria dinar

Algeria dinarAlgeria ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī DZD.

Algeria dinar
Dinar Adzayri
Menkuc Adzayri
Dinar algérien
دينار جزائري
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé DZD
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 ​1100 centime; santeem
(bô-tī-leh ēng)
Kì-hō دج ia̍h DA
Gîn-phiò
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 200, 500, 1000 dinars
 hán-tit ēng 100, 2000 dinars[1]
Gîn-kak-á
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 5, 10, 20, 50, 100, 200 dinars
 hán-tit ēng 1, 2 dinars
Thóng-kè
Sú-iōng-chiá  Algeria
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Algeria Gîn-hâng
 Bāng-chām www.bank-of-algeria.dz
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng 4.1%
 Chu-liāu [2]

Hoē-lu̍tSiu-kái

taⁿ ê DZD ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khóSiu-kái