Andô Sadayosia (安東 貞美, あんどう さだよし 1853 nî 10 goe̍h 20 ji̍t - 1932 nî 8 goe̍h 29 ji̍t) sī Ji̍t-pún lio̍k-kun tāi-chiòng. I tī 1915 nî kàu 1918 nî kî-kan tam-jīm tē-la̍k-ūi Tâi-oân Chóng-tok.

'Kodama Gentarô'
Kán-le̍k
Siⁿ-ji̍t 1853 nî 10 goe̍h 20 ji̍t
Sí-bông 1932 nî 8 goe̍h 29 ji̍t
Hòe-sò͘ 79 hòe (bōe-móa)
Chhut-seng tōe Ji̍t-pún ê kî-áSinanô-kok Ii-ta phoan
Tâi-oân chóng-tok
Chiūⁿ-jīm chêng chit-bū Chio͘-sián (Tiâu-sián)Chū-chah-kun su-lēng-koaⁿ
Chiūⁿ-jīm 1915 nî 5 goe̍h 1 ji̍t
Sià-jīm 1918 nî 6 goe̍h 6 ji̍t
Chāi-jīm sî-kan 3 nî 1-kò͘ goe̍h
Sià-jīm āu chit-bū Sià-jim āu pian-ji̍p hiō-pī-e̍k
Chêng-jīm Sakuma Samata
Āu-jīm [[[Akasi Motozirô]]

Chhut-sin siu-kái

1853 nî 10 goe̍h 20 ji̍t chhut-seng tī Sinanô-kok(信濃国) Ii-ta phoan(飯田藩)(chím-má ê Nagano-koān).1870 nî chìn-ji̍p Osaka Lio̍k-kun Peng-ha̍k-liâu. Le̍k-jīm Pō͘-peng Tē-it Liân-tūi tiong-tūi-tiúⁿ, Tē-jī Liân-tūi tōa-tūi-tiúⁿ, Lio̍k-kun Sū-koaⁿ Ha̍k-hāu kàu-koaⁿ, Chham-bô͘ Pún-pō͘ thoân-lēng-sú, Tē-saⁿ-kio̍k Tē-it-khò-tiúⁿ, Lio̍k-kun To-yama(戶山) Ha̍k-hāu hāu-tiúⁿ, Lio̍k-kun Sū-koaⁿ Ha̍k-hāu hāu-tiúⁿ téng chit.

Keng-le̍k siu-kái

1898 nî seng siàu-chiòng, kái jīm Tâi-oân Siú-pī Hūn-sêng-lú-thoân Tâi-tiong Siú-pī Hūn-sêng-lú-thoân thoân-tiúⁿ. 1905 nî Ji̍t-Gô Chiàn-cheng sî, seng tiong-chiòng, liân-jīm Tē-cha̍p, Tē-cha̍p-jī-Su Thoân-tiúⁿ, chham-ka Hōng-thian Hōe-chiàn. 1912 nî chhut-jīm Chio͘-sián (Tiâu-sián)Chū-chah-kun su-lēng-koaⁿ.

1915 nî chìn-seng tāi-chiòng, hong lâm-chiok, tâng-nî 5 goe̍h chhut-jīm Tâi-oân Chóng-tok. Chiūⁿ-jīm nn̄g-kò-goe̍h tio̍h hoat-seng Ta-pa-nî Sū-kiāⁿ, Chóng-tok-hú chhái-chhú kiông-le̍k tìn-ap chhiú-tōaⁿ, iōng tōa-phàu kong-tá chng-thâu, gū-hāi ê ū sì-gō͘-pah lâng. Chū Û Chheng-hong, Lô-chùn, Kang-tiāⁿ i-hā, chóng-kiōng tāi-pó͘ 1,464 lâng, kî-tiong pī phòaⁿ sí-hêng ê 903 lâng, kiaⁿ tōng kok-chè.

Sí-bông siu-kái

Nî-phó͘ siu-kái