Andaman kap Nicobar Kûn-tó

Andaman kap Nicobar Kûn-tóÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Liân-pang Ti̍t-hat-khu, siú-hú sī Port Blair, 1956 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 35.6 bān ê jîn-kháu.

Andaman kap Nicobar Kûn-tó ê ūi-tì.