Andhra Pradesh

Ìn-tō͘ lâm-pō͘ ê pang

Andhra PradeshÌn-tō͘ ê chi̍t-ê Pang, siú-hú sī Hyderabad, 1956 nî chhòng-li̍p, tāi-iok ū 8049 bān ê jîn-kháu.

Andhra Pradesh ê ūi-tì.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ siu-kái