Andrew E. "Andy" Rubin (1963 nî  chhut-sì ) sī chi̍t ūi Bí-kok ê Iû-thài tiān-náu choan-ka kiam seng-lí-lâng. I sī khai-hoat Android chok-gia̍p hē-thóng ê léng-tō-chiá.

Andy Rubin (2008)